ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७७/७८ 09/18/2020 - 11:36 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 16:32 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
लिम्चुडबुड गाउँपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 16:56 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 16:55 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/18/2020 - 14:51 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/18/2020 - 14:33 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf