FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको महिला समूह दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/08/2022 - 13:00 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको महिला समूह दर्ता कार्यविधि, २०७८.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको महिला आमा समूह गठन तथा दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/08/2022 - 12:51 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको महिला आमा समूह गठन तथा दर्ता कार्यविधि, २०७८.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको खानेपानी मूल दर्ता तथा खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/08/2022 - 12:29 PDF icon खानेपानी मूल दर्ता तथा खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धि मपदण्ड ७७/७८ 05/08/2022 - 11:59 PDF icon कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि ७७/७८ 05/08/2022 - 11:40 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ ७७/७८ 05/08/2022 - 11:29 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
करारमा रहेको प्राविधिक कर्मरारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 05/06/2022 - 12:41 PDF icon करारमा रहेको प्राविधिक कर्मरारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको एक्साभेटर सञ्चानल सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/06/2022 - 12:38 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको एक्साभेटर सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानिय अध्यापन अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि ७६/७७ 04/05/2022 - 13:45 PDF icon स्थानिय अध्यापन अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली ७५/७६ 04/05/2022 - 13:44 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np