FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन ७४/७५ 04/05/2022 - 13:44 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
संस्था दर्ता ऐ‍न ७४/७५ 04/05/2022 - 13:43 PDF icon संस्था दर्ता ऐ‍न.pdf
शिक्षा नियमावली ७४/७५ 04/05/2022 - 13:42 PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्रालन कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:40 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्रालन कार्यविधि.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्रालन कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:40 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्रालन कार्यविधि.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:39 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/05/2022 - 13:38 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको बस सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/05/2022 - 13:34 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको बस सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ Final ७७/७८ 04/05/2022 - 13:29 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिका टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ Final.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 04/05/2022 - 13:28 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
युबराज ओली  9841939206

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np