FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:27 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसहिंता ७३/७४ 04/05/2022 - 13:26 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसहिंता.pdf
न्यायीक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:25 PDF icon न्यायीक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका ७५/७६ 04/05/2022 - 13:24 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तानी कार्यविधि ७६/७७ 04/05/2022 - 13:23 PDF icon गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तानी कार्यविधि.pdf
कार्यपालिका वैठक सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 04/05/2022 - 13:08 PDF icon कार्यपालिका वैठक सञ्चालन कार्यविधि.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली ७४/७५ 04/05/2022 - 13:07 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
कार्य विभाजन नियमावली ७४/७५ 04/05/2022 - 13:06 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली.pdf
करार शिक्षक छनौट कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 04/05/2022 - 13:05 PDF icon करार शिक्षक छनौट कार्यविधि २०७७ Final.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np