FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:04 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:03 PDF icon आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:02 PDF icon अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:01 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७७/७८ 09/18/2020 - 11:36 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 16:32 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
लिम्चुडबुड गाउँपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 16:56 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 16:55 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/18/2020 - 14:51 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/18/2020 - 14:33 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
युबराज ओली  9841939206

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np