FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:04 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:03 PDF icon आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:02 PDF icon अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:01 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७७/७८ 09/18/2020 - 11:36 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 16:32 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
लिम्चुडबुड गाउँपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 16:56 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 16:55 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/18/2020 - 14:51 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/18/2020 - 14:33 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np