बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/27/2021 - 16:18

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 17:47 PDF icon CCF_000238.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/25/2021 - 17:46 PDF icon CCF_000237.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को सभामा पेश गरिएको बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 15:01 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिका.pdf

आ.व.२०७७/७८को रातो किताब

७७/७८ 08/19/2020 - 16:20 PDF icon Red book 77-78.pdf

बजेट २०७५/७६

७५/७६ 04/04/2019 - 12:48 PDF icon budget 2075-76.pdf

अा.व. २०७५/७६ को अनुमानित बजेट तथा योजना

७५/७६ 08/16/2018 - 13:44 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम २०७५-७६.pdf

अाय व्यायकाे विवरण

७४/७५ 08/10/2018 - 09:29 PDF icon अाय व्याय विवरण २०७४-७५.pdf

कार्यक्षेत्रत ब्यय अनुमान अा.व. २०७४/७५

७४/७५ 08/10/2018 - 09:25 PDF icon कार्यक्षेत्रगत व्यय अनुमान २०७४-७५.pdf