FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे आ.ब. २०७८/७९ काे राताे किताब

७८/७९ 10/26/2021 - 14:35 PDF icon SuTRA __red book.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को लागि सामाजिक विकास तर्फ खानेपानी शिर्षकमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको लागि प्रकाशित सूचना ।

७८/७९ 09/16/2021 - 17:12

आ‍‍ व २०७६/७७ काे बजेट तथा याेजना

७६/७७ 08/27/2021 - 12:13 PDF icon budget 2076-2077.pdf

आ‍‍ व २०७६/७७ काे बजेट

७६/७७ 08/25/2021 - 17:16 PDF icon budget 2076-77.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/27/2021 - 16:18

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 17:47 PDF icon CCF_000238.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/25/2021 - 17:46 PDF icon CCF_000237.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को सभामा पेश गरिएको बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 15:01 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिका.pdf

आ.व.२०७७/७८को रातो किताब

७७/७८ 08/19/2020 - 16:20 PDF icon Red book 77-78.pdf

बजेट २०७५/७६

७५/७६ 04/04/2019 - 12:48 PDF icon budget 2075-76.pdf

Pages