करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

लिम्चुङबुङ गाउँपालिका अन्तर्गतक बर्थिंग सेन्टरको लागि २४ घन्टे अ.न.मि. पदमा सेवा करार माध्यमबाट पद पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्येता भएका इच्छुक उमेदवारहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समयमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रित पुर्बकको दरखास्त पेश गर्नु हुने यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

 

अ.न.मि. पदको लागि दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ किलिक गर्नु होला 

 

सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०७/०४ ‍‍‍‍‍

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: