क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

,/h1>

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०४

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले तिन(३) दिन  सम्म

 BOQ को लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: