पाेषण स्वय‌ंसेवकको लिखित तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: