FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७८/११/०३ गते देखि रिक्त रहेको यस लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको कार्यालय प्रमुख को जिम्मेवारी श्री भक्त बहादुर राई ज्युले मिति २०७८/१२/०२ गते देखि वहन गर्नु भएको हुँदा उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना सहित स्वगत कार्यक्रम समापन गरियो ।

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480