विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना