FAQs Complain Problems

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धिकाे सूचना (Sanitary Pad, Mini Tiller, Millet Thresher and Single Tube Corn Sheller)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/२२

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन २०७८/०९/०७ सम्म

सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता  मिति २०७८/०९/८ गते काे १२:०० सम्म

 

Sanitary Pad काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

Mini Tiller काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

Millet Thresher काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

Single Tube Corn Sheller काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

आर्थिक वर्ष: