FAQs Complain Problems

७८/७९

कक्षा ८ को परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

लिम्चुङबुङ सेरोफेरो (स्थानीय पाठ्यक्रम १-५)

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०३/२७

अन्तिम मिति दोश्रो पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र  (१५) दिन  सम्म

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
युबराज ओली  9841939206

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np