FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्वयंसेवक शिक्षक)

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्वयंसेवक शिक्षक)

पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०७९/९/२९

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र  (१५) दिन  सम्म

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०७९/९/२१

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र  (१५) दिन  सम्म

Invitation For Bids

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
   

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np