सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! अत्यन्त जरुरी सुचना

सुचना                                                      सुचना                                                          सुचना

                                                        अत्यन्त जरुरी सुचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आ-आफ्नो वडा तथा टोलमा २०७६ साल फागुन १५ गते देखि यता विदेशबाट आएको मानिसहरुको नाम, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, बिदेशबाट आएको मिति, छाडेर आएको देशको नाम लगाएतको विवरण तपशिलको ब्यक्तिहरुलाई तपशिलको मोबाईल नम्बरमा फोन वा म्यासेज तथा ईमेल गरेर सहयोग गरिदिनु हुन सम्पुर्ण गाउँपालिकावासीहरुमा सादर अनुरोध छ । 

अ.हे.व., अ.न.मि. र का.स. को करार सेवामा माग सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/१२/०१

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र(१५) दिन सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

Pages