तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
12% (4 votes)
राम्रो
24% (8 votes)
सामान्य
12% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
53% (18 votes)
Total votes: 34