तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
20% (1 vote)
राम्रो
20% (1 vote)
सामान्य
20% (1 vote)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (2 votes)
Total votes: 5