तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
16% (7 votes)
राम्रो
28% (12 votes)
सामान्य
12% (5 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
44% (19 votes)
Total votes: 43