तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
13% (4 votes)
राम्रो
22% (7 votes)
सामान्य
13% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
53% (17 votes)
Total votes: 32