तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
17% (1 vote)
राम्रो
17% (1 vote)
सामान्य
17% (1 vote)
सुधार गर्नु पर्ने
50% (3 votes)
Total votes: 6