तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
13% (5 votes)
राम्रो
26% (10 votes)
सामान्य
11% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
50% (19 votes)
Total votes: 38