तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
25% (3 votes)
राम्रो
25% (3 votes)
सामान्य
17% (2 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
33% (4 votes)
Total votes: 12