तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
30% (3 votes)
राम्रो
10% (1 vote)
सामान्य
20% (2 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (4 votes)
Total votes: 10