तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
17% (3 votes)
राम्रो
22% (4 votes)
सामान्य
11% (2 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
50% (9 votes)
Total votes: 18