तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
15% (6 votes)
राम्रो
29% (12 votes)
सामान्य
10% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
46% (19 votes)
Total votes: 41