तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
19% (9 votes)
राम्रो
28% (13 votes)
सामान्य
13% (6 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (19 votes)
Total votes: 47