तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
14% (3 votes)
राम्रो
18% (4 votes)
सामान्य
9% (2 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
59% (13 votes)
Total votes: 22