तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
12% (3 votes)
राम्रो
19% (5 votes)
सामान्य
15% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
54% (14 votes)
Total votes: 26