सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice of Shortlisted Consultants

७६/७७ 06/11/2020 - 11:20

Invitation for Bids (शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना)

७६/७७ 06/05/2020 - 11:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/27/2020 - 16:17 PDF icon aasaya ko suchana - Copy.pdf

Invitation for Bids (शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना)

७६/७७ 05/15/2020 - 10:31 PDF icon Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/14/2020 - 13:09 PDF icon aasaya ko suchana.pdf

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५(३) को प्रयोजनार्थ गरिएको सूचना ।

७६/७७ 05/10/2020 - 10:44 PDF icon IMG_20200509_0013.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (काठमाडौँको लागि)

७६/७७ 05/01/2020 - 12:00 PDF icon IMG_20200501_0001 (1).pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/01/2020 - 11:53

सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 14:54

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/24/2020 - 14:07

Pages