सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित))

७७/७८ 02/23/2021 - 10:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 02/17/2021 - 16:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 02/10/2021 - 17:10 PDF icon CCF_000097.pdf

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 01/26/2021 - 12:44

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 01/17/2021 - 07:54 PDF icon शिलबन्दी दर भाउ पत्र - Second.pdf

Invitation for BID

७७/७८ 01/15/2021 - 15:00

Invitation for BID

७७/७८ 01/14/2021 - 11:57

Invitation for BID

७७/७८ 01/10/2021 - 10:51 PDF icon bid 10.pdf

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 15:47

Invitation for BIDs

७७/७८ 12/25/2020 - 11:03

Pages