सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/01/2020 - 11:53

सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 14:54

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/24/2020 - 14:07

Invitation for Bids (शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना)

७६/७७ 03/24/2020 - 12:58 PDF icon Notice2076.pdf

Request for Expression of Interest

७६/७७ 02/24/2020 - 11:56 PDF icon Notice.pdf

Invitation for Bids (शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना)

७६/७७ 02/16/2020 - 11:02

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (मनकामना-३ जातको मकैको बिउ र रामपुर कम्पोजित )

७६/७७ 01/17/2020 - 20:59

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गरिएको सूचना

७६/७७ 01/17/2020 - 20:52

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/12/2020 - 15:16 PDF icon IMG_20200110_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउप आब्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/12/2020 - 15:14

Pages