सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउप आब्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/12/2020 - 15:14

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 12/22/2019 - 14:10

क्याटलग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/13/2019 - 10:27

क्याटलग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धि प्राविधिक विशिष्टीकरण (Technical Specification)

७५/७६ 04/29/2019 - 14:04 PDF icon Bus Specification.pdf

क्याटलग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/29/2019 - 13:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/25/2019 - 11:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 01/10/2019 - 17:59 PDF icon New Doc 2019-01-10 17.49.23.pdf

Excavator with Breaker खरिद कार्यको वोलपत्र आब्हान सम्वन्धि Bid Document

७५/७६ 11/25/2018 - 13:09 PDF icon tender document (BOQ) - excavator.pdf

Excavator with Breaker खरिद कार्यको वोलपत्र आब्हान सम्वन्धि सूचना ।

७५/७६ 11/25/2018 - 11:23 PDF icon Notice for EBID of excavator

Pages