कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अनिल पुर्बे इन्जिनियर प्राबिधिक 9804738460
युबराज थापा (श्रोत व्यक्ति) शाखा अधिकृत शिक्षा thapayuba823@gmail.com 9868196699
गणेश प्रशाद भट्टराई ना.सु वडा सचिव २ न. 9825726217
पदम बहादुर राई ना.सु वडा सचिव ४ न. 9863825831
अनिल भट्टराई सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9810554553
निर्मल कुमार भगत खरिदार लेखा शाखा 9852829020
कुमार राई खरिदार वडा सचिव १ न. 9814721581
काशी कुमार बलम्पाकी खरिदार वडा सचिव 3 न. 9842902122
सुरेन्द्र कार्की खरिदार वडा सचिव ५ न. 9854040900
बिपन राई कम्प्युटर अपरेटर प्राबिधिक 9863869513
टार्जन कुमार लिम्बु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9852829021
तारा किरण राई लेखा अधिकृत लेखा
बिनय श्रेष्ठ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार binaya.shrestha77@gmail.com 9842917620 // 9817343609