कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अनिल पुर्बे इन्जिनियर प्राबिधिक 9804738460
युबराज थापा (श्रोत व्यक्ति) शाखा अधिकृत शिक्षा thapayuba823@gmail.com 9868196699
गणेश प्रशाद भट्टराई ना.सु वडा सचिव २ न. 9825726217
पदम बहादुर राई ना.सु वडा सचिव ४ न. 9863825831
अनिल भट्टराई सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9810554553
निर्मल कुमार भगत खरिदार लेखा शाखा 9852829020
कुमार राई खरिदार वडा सचिव १ न. 9814721581
काशी कुमार बलम्पाकी खरिदार वडा सचिव 3 न. 9842902122
सुरेन्द्र कार्की खरिदार वडा सचिव ५ न. 9854040900
बिपन राई कम्प्युटर अपरेटर प्राबिधिक 9863869513
टार्जन कुमार लिम्बु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन nomadzalone7@gmail.com 9852829020
तारा किरण राई लेखा अधिकृत लेखा rai26911@gmail.com 9852836100
बिनय श्रेष्ठ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार binaya.shrestha77@gmail.com 9842917620 // 9817343609