FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
याेगेन्द्र राज गुरुङ्ग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन rajyogen2012@gmail.com 9843270126
तारा किरण राई लेखा अधिकृत लेखा rai26911@gmail.com 9852836100
बिनय श्रेष्ठ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार/ पंजीकरण शाखा ito.limchunbunmun@gmail.com 9852829101
शरद चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक chysharad85@gmail.com ९८४२८३७६२२
नौलशेर राई सि.अ.हे.व. स्वस्थ शाखा (प्रमुख) limchungbunghealth@gmail.com ९८४२८२८५९६
बिनाेद राई स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा शाखा 9842862421
जनजित अधिकारी कृषि विकास अधिकृत कृषि शाखा adk.janjit@gmail.com 9843604749
सम्झना काफ्ले रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम kafle.samjhana0@gmail.com ९८४२८७८५१२
बिपन राई कम्प्युटर अपरेटर प्राबिधिक bipanrai234@gmail.com 9863869513/9807756906
छविराज राई सहायक पाँचौं ४ नं. वडा सचिव 9745484440, 9807743256
सुरज राई सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा chamling8072@gmail.com 9861805243
बिनोद चौधरी सव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८६३७३२३९९
बिवेक आचार्य सहायक पाँचौं लेखा 9861229626
रुपा राई MIS अपरेटर व्यत्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जीकरण शाखा chamlingrupa12@gmail.com 9842948005
सुशिला सुब्बा स.म.बि.नि. महिला तथा बालबालिका s.subbaa302@gmail.com ९८६३९७९०८८
ईशरदेव चौधरओ अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा लिम्चुङबुङ ishardevchaudhary@gmail.com 9863487648
भेषजङ्ग थापा फिल्ड सहायक व्यत्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जीकरण शाखा thapajang111@gmail.com 9862850008
ममता कुमारी ठकुरी सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा 9812379220
ढक प्रसाद चौधरी खा.प.सा.टे. खानेपानी तथा सरसफाई tharumithun@gmail.com ९८४६५२०८०३
गौतम दाहाल प्रा.स. योजना तथा जिन्सी शाखा ९८४२८२६३५७
भोलानाथ भट्टराई प्रा.स. २ नं. वडा सचिव ९८४२८५४२७३
मान बहादुर श्रेष्ठ ना.प्रा.स्वा.प. पशु शाखा mbshrestha1993@gmail.com ९८६२९८४५७१
ज्ञानेन्द्र राई लेखा सहायक लेखा gyanendrarai818@gmail.com 9842871183
यादब बहादुर नेपाली प्रा.स. दर्ता चलानी ९८४२८३७३६९
केशब कुमार थापा प्रा.स. ५ नं. वडा सचिव ९८६३७५८६९१
तारा राई मनोविमर्शकर्ता मनाेविमर्श 9840442250
गगन राई ना.प्रा.स. कृषि शाखा gaganrai2052@gmail.com ९८६२०७५८१५
गुमान सिंह भुजेल का.स. 9805996076
सरिता कुमारी राई का.स. 9824752663
तुलसा बोहोरा का.स. कृषि तथा पशु शाखा 9842869098
छत्र कुमारी मगर का.स. 9869311054

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np