FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरण उर्जा कार्यक्रम वायाेग्यास जडानकाे  लागि गत आ.व. (२०७६/७७) मा फारम भर्नु हुने सम्पर्ण कृषकहरुलाइ  मिति २०७८ साल बैशाख १३ गते साेमबारकाे   भित्र यस गाउँपालिकामा आइ प्राविधिक शाखामा पुन  फारम भहित सम्पर्क गरिदिने बारे सूचना ।

सामाजिक सुरक्षाा भत्ता बै‌क पठाइएकाे सम्बन्धमा ।

Invitation for BID

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np