FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निर्वाचन आयाेगकाे मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना

निर्वाचन आयाेगकाे मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना (पोषण स्वयंसेवक)

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना (पोषण स्वयंसेवक)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१८

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन  सम्म

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np