FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (MBBS ) दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (MBBS)

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१६

अन्तिम मिति दोश्रो पटक प्रकाशित मितिले पाँच  (५) दिन  सम्म

लिम्चुङबुङको तरकारी छिमेकी जिल्लामा निर्यात, अध्यक्ष कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

लिम्चुङबुङको तरकारी छिमेकी जिल्लामा निर्यात, अध्यक्ष कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१३

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र (१५) दिन  सम्म

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np