FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धिकाे सूचना (Sanitary Pad, Mini Tiller, Millet Thresher and Single Tube Corn Sheller)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/२२

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन २०७८/०९/०७ सम्म

सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता  मिति २०७८/०९/८ गते काे १२:०० सम्म

 

निशुल्क उपचार सम्बन्धी सूचना ।

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np