FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा (उद्मम विकास सहजकर्ता )

पकेट विकास कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा स्वदेशी तथा बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका यूबाहरुलाई मागमा आधारित पशुप‌क्षीपालन यूवालक्षित कार्यक्रमको सूचना

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np