FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

५० प्रतिशत अनुदानमा स्वदेशी तथा बैदेशिक रोजगार फर्केका बुबाहरुलाई मागमा आधारित कृषि यूवालक्षित कार्यक्रमको सूचना

६० प्रतिशत अनुधानमा भकारो सुधार कार्यक्रमको सूचना

७० प्रतिशत अनुदानमा एकल महिला र विपन्न र सिमान्तकृत वर्गलाई मागमा आधारित कृषि कार्यक्रमको सूचना

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np