सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

नि:शुल्क जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सात दिने सूचना

दस्तावेज: 

Excavator with Breaker खरिद कार्यको वोलपत्र आब्हान सम्वन्धि सूचना ।

Limchungbung Rural Municipality Baraha, Udayapur invites sealed bids from eligible bidders for the supply and delivery of                                                       

दस्तावेज: 

गाउपालिकामा इन्टरनेट

उदयपुरको कर्णाली मानिएको यस लिम्चुङबुङ गाउपालिका भौगालिक विकटताको सामना गर्दै अगाडी बढ्ने क्रममा आज मिति २०७५ साल मंग्सिर ५ गतेबाट गाउपालिकाको केन्द्र बाराहामा इन्टरनेट सुचारु गर्न सफल  भएको छ | गाउपालिकामा  र नुम्बुर ISP को सम्युत साझेदारीमा इन्टरनेट सेवा संचालन गरिएको हो | गाउपालिकामा Wireless

Pages