FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

इन्टरनेट जडान तथा सेवा प्रदान सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्बजनिक सूचना

कृषि विकास अधिकृत र ना.प्रा.स. सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२३

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र(१५) दिन सम्म

दस्तावेज: 

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
बिनय श्रेष्ठ  9852829101

binaya.shrestha77@gmail.com

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np