FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Quotations

Invitation For Bids &Technical Specification (Owner: Limchungbung Rural Municipality, Baraha (Udayapur Motorcycle (150 cc Category) -1 Unit)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) (Sanitary Pad)

 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सम्बन्धि सूचना

दाेश्राे पटक प्रकाशित मिति २०७८/१२/०९

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति दोश्रो  पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन २०७८/१२/२३ सम्म

सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता  मिति २०७८/१२/२४ गते काे १२:०० सम्म

 

दस्तावेज: 

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
युबराज ओली  9841939206

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np