सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।।। (मिनी टिलर ७ एच.पी. डिजेल इन्जिन )

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।।। (मिनी टिलर ७ एच.पी. डिजेल इन्जिन ) 

 

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०२/०८

अन्तिम मिति दोश्रो पटक प्रकाशित मितिले सात (७) दिन  सम्म

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation for BID for the Construction of Everest View Top Tower

Pages